fbpx

Grad Tuzla postaje bogatiji za novi stambeni kompleks „Naselje Oaza“, koji se nalazi u Mosniku, na mjestu bivšeg „POLET“ d.d, a radove na izgradnji stambenog „Naselja Oaza“ izvodi kompanija „DŽENEX“ d.o.o. Tuzla.

Naselje je omeđeno ulicom Vikaljskom sa jugoistočne strane, dok je pristup sa jugozapadne strane omogućen putem ulice Amalije Lebeničnik. Saobraćaj kroz naselje je riješen glavnom dvosmjernom saobraćajnicom koja se proteže duž cijelog Naselja i na zapadnoj strani se spaja na tuzlansku Južnu magistralu, neposredno prije „Motela Royal“ gdje je omogućen treći pristup ovom Naselju. Predviđene su i pomoćne jednosmjerne saobraćajnice i time je omogućen kolski pristup svakom objektu u Naselju.

Kompleks „Naselje Oaza“ se sastoji od tri tipa objekata i to: lamela A, lamela B i lamela C. Lamela tipa A se sastoji od tri objekta: A1, A2, A3, lamela tipa B od dva objekta: B1 i B2. Lamele A i B su isključivo stambenog karaktera, sa garažama za stanare u 1/2 prizemlja. Dio Lamele A2 i A3 namjenjen obdaništu za djecu. Sastavni dio obdaništa za djecu će biti igralište, koje se graniči sa dvorištem Osnovne škole „Kreka“.

mapa naselja oaza

Lamela tipa C se razlikuje od predhodna dva tipa, zbog njene spratnosti koja je, radi denivelacije terena -3S + P + 2. Njena namjena je stambeno-poslovna, gdje je planiran supermarket, restoran i cafe prostor za potrebe kompletnog „Naselja Oaza“.

Kako će se izgradnja kompleksa raditi u fazama, planirana je izgradnja lamela A, zatim  lamela B i naposljetku lamele C.

Galerija sa gradilišta – 24.06.2020. godine
Galerija sa gradilišta – 20.06.2020. godine
Galerija sa gradilišta – 03.06.2020. godine
Galerija sa gradilišta – 20.03.2020.godiine
Galerija sa gradilišta – 05.11.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 14.09.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 07.09.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 10.08.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 17.07.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 17.06.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 10.06.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 30.05.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 13.02.2019. godine
Galerija sa gradilišta – 01.11.2018. godine